מצב הקורונה בעיר חיפה

לוגו עיריית חיפה

עיר ירוקה, ציון רמזור:0 | לצרכי לימודים - עיר ירוקה .

הנתונים נכונים לתאריך: 19.4.21

חולים פעילים היום

38

2+ מהיממה הקודמת

תושבים בבידוד היום

783

12+ מהיממה הקודמת

סה"כ החלימו עד כה

16,359

מספר נפטרים

251

מתחסנים

מנה ראשונה

186,755

66%

מתחסנים

מנה שניה

178,107

62%

כמות בדיקות לאבחון הנגיף

אתמול:

994

שלשום:

267

אחוז חיוביים

אתמול:

0.13%

שלשום:

0.21%

כמות בדיקות לאבחון הנגיף מהיום

994

כמות בדיקות לאבחון הנגיף מאתמול

267

אחוז חיוביים היום

0.13%

אחוז חיוביים אתמול

0.21%

מפת חבלים בעיר - צבעי רמזור למטרת לימודים בתוקף עד החלטת הקבינט

מיקרא:

מתקיימים לימודים

מתקיימים לימודים

לא מתקיימים לימודים

חולים פעילים ליום

מתחסנים מנה ראשונה ושניה

גרף מגמת מדרג הרמזור

תחלואה במוסדות החינוך

סה"כ תלמידים מאומתים

12

סה"כ תלמידים בבידוד

24

סה"כ צוות מאומת

0

סה"כ צוות בבידוד

3

עיצוב ופיתוח: טכנולוגיות ומערכות מידע - עיריית חיפה