מצב הקורונה בעיר חיפה

לוגו עיריית חיפה

עיר צהובה, ציון רמזור:5.4 | לצרכי לימודים - מפורט במפה בתחתית האתר .

הנתונים נכונים לתאריך: 26.9.21

קריות ומפרץ:

5.5 צהוב

נווה שאנן:

5.3 צהוב

הדר דרום:

5.9 צהוב

הדר צפון:

6.5 כתום

מערב חיפה:

5.5 צהוב

כרמל:

5.4 צהוב

רמות כרמל:

4 ירוק

חולים פעילים היום

1280

44+ מהיממה הקודמת

תושבים בבידוד היום

3536

64+ מהיממה הקודמת

סה"כ החלימו עד כה

25,569

מספר נפטרים

300

מתחסנים

מנה ראשונה מהפוטנציאל

205,467

86%

מתחסנים

מנה שניה מהפוטנציאל

195,684

82.9%

מתחסנים

מנה שלישית מהפוטנציאל

131,334

46%

כמות בדיקות לאבחון הנגיף

אתמול:

2259

שלשום:

4113

אחוז חיוביים

אתמול:

1.9%

שלשום:

2.9%

חולים פעילים ליום

מתחסנים מנה ראשונה שניה ושלישית

גרף מגמת מדרג הרמזור

כמות בדיקות לאבחון הנגיף מהיום

2259

כמות בדיקות לאבחון הנגיף מאתמול

4113

אחוז חיוביים היום

1.9%

אחוז חיוביים אתמול

2.9%

מפת חבלים /גזרות בעיר צבעי רמזור למטרת לימודים עד 1.10 לאחר החלטת קבינט הקורונה

מיקרא:

מתקיימים לימודים

מתקיימים לימודים

מתקיימים לימודים

תלמידי כיתות ח' - יב' ילמדו מרחוק ( להוציא כיתות בהם יש מעל 70 אחוז מחוסנים)

תחלואה במוסדות החינוך

סה"כ תלמידים מאומתים

0

סה"כ תלמידים בבידוד

0

סה"כ צוות מאומת

0

סה"כ צוות בבידוד

0

עיצוב ופיתוח: טכנולוגיות ומערכות מידע - עיריית חיפה