מרחבי יצירה
בעיר חיפה

דבר ראש העיר

"כשדמיינו לעצמנו את חיפה המתחדשת, תמיד עמדה לנגד עינינו סצנה תוססת של אמנות ותרבות, כמו שהייתה בה פעם. נפגשנו עם אמנים ויוצרים מלאי רעיונות ודלי משאבים. הם דיברו על החשיבות לקדם את האמנות, על הכמיהות שלהם ליצור, לשנות ולהשיב את התקווה. חשנו לא מעט הזדהות איתם, כמי שרוצים להוביל לסדר חדש ולעתיד טוב יותר לחיפה.
סיירנו בעיר התחתית, בהדר, בוואדי ובמתחמים ההיסטוריים של חיפה. מיפינו את הבתים הנטושים השייכים לעירייה, בחנו את מצב המבנים, זיהינו את אלה שאינם מסוכנים וניתן להחזירם לשימוש. הבנו שזו השעה הנכונה לחברם ולייעדם לטובת האמנות והתרבות המקומית.

מבנים אלה מוכשרים לשימושם של האמנים מתחומי וענפי אמנות רבים ומגוונים, ואלו מוזמנים להגיש באמצעות קול קורא, בקשה לשימוש בנכסים אלה כמרחב יצירה. את הפניות תבחן ועדה מקצועית לפי קריטריונים שיפורסמו לציבור."

הנכסים שאנו מציעים לכם:

טוביה דוניה 10

  • בניין בן 3 קומות המחולק ל- 6 דירות
  • 1.5 חדרים כ"א.
  • שטח כל דירה כ- 35 מ"ר.

חורי 17

דירה בקומת הקרקע המשתרעת על פני  שטח כולל של
כ-  155 מ"ר.

הדירה מחולקת
ל- 5 חדרים בגדלים שונים בתוספת הול, מטבח וחדר שירותים.

העצמאות 1 - כניסה א'

יחידה בקומת הקרקע בשטח של כ- 30 מ"ר בתוספת קומת גלריה בשטח של כ- 25 מ"ר.

בגלריה ניתן יהיה לעשות שימוש לאחסון בלבד ובהגבלת עומס של עד 100 ק"ג

העצמאות 1- כניסה ב'

יחידה בקומת הקרקע בשטח של כ- 30 מ"ר.
מהיחידה מדרגות לקומת המרתף.

העצמאות 11-13

יחידה בקומת הקרקע בשטח כולל של
כ- 360 מ"ר.

ליחידה קיימת גישה נוספת מרחוב הנמל.

העצמאות 23

יחידה בקומת הקרקע בשטח של
כ- 100 מ"ר בתוספת קומת גלריה בשטח של כ- 50 מ"ר.
בגלריה ניתן יהיה לעשות שימוש לאחסון בלבד ובהגבלת עומס של עד 150 ק"ג

ליחידה כניסה נוספת מרחוב הנמל.

מתחם שפירא 16

מתחם של חמש חנויות בגדלים שונים בקומת הקרקע.

שטח כלל החנויות כ- 110 מ"ר.

הוועדה המקצועית תבחר את המציעים המתאימים ביותר והעומדים בכל תנאי קול קורא זה , בין היתר , בהתאם להתרשמותה מתיק העבודות של הפונים , ניסיונם , המלצות שצירפו , והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לצרכי העירייה .

  • העירייה תעמיד לרשות האמן נכס עירוני ו/או חלל בנכס ללא תשלום  (למעט תשלום הוצאות תחזוקה שוטפות: מים, חשמל, ועד בית, וכד') לתקופה של  עד שנתיים (שנה+ אופציה לשנה נוספת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה).
  • תיתכן אופציה להארכת הפרויקט בשנה נוספת, היינו עד 3 שנים, כפוף לאישור גורמי העירייה

 

*לצורך הסדרת העמדת הנכס כאמור, יחתום האומן על הסכם בר רשות מול העירייה. האמן יפעל בהתאם על פי כל דין  ובהתאם לתנאי הסכם בר הרשות.

  • אומנים פרטיים עצמאיים, העוסקים באומנות לסוגיה, במובחן מגופים מוסדיים ו/או עמותות, אשר אינם מקבלים תמיכה נוספת מגוף עירוני ואינם מחזיקים בחלל ציבורי אחר במועד הגשת הבקשה.
  • תינתן עדיפות לאומנים שאינם מקבלים תמיכות מגופים ציבוריים אחרים, ואשר לא קיבלו בשנתיים האחרונות (2019-2020) נכס עירוני .
  • המציע לא הורשע בפלילים בעבירה פיסקלית ו/או בעבירה מסוג פשע וטרם חלפו ארבע שנים מיום פסק הדין החלוט או בעבירה שיש עמה קלון וטרם נסתיימה תקופת הקלון.

הרכב הועדה המקצועית

נחשון צוק
יו"ר הועדה


פרופסור פיליפ רנצר
חבר הועדה

אמן, ראש ביה"ס לאמנויות, באוניברסיטת חיפה 

נורמן עיסא 
חבר הועדה

 שחקן ובמאי

פרופסור שמעון עמר
חבר הועדה

נשיא מרכז אקדמי ויצו

ד״ר קובי בן מאיר 
חבר הועדה

אוצר ראשי מוזיאון חיפה לאמנות

גיל לי אלון קוריאל
חברת הועדה

מאיירת, סופרת ומרצה

ההרשמה הסתיימה.

נשמח לדעת קצת עליך:

יש לכם שאלות?

תוכלו ליצור איתנו קשר במייל: omanim@haifa.muni.il

עיצוב ופיתוח: טכנולוגיות ומערכות מידע - עיריית חיפה

טוביה דוניה 10

כורי 17

העצמאות 1

העצמאות1 כניסה ב'

העצמאות 11-13

העצמאות 23

שפירא 16

תודה על הרשמתכם